Onderwerp: Bezoek-historie

A2 Rondweg 's Hertogenbosch Risicoanalyse : eindrapport
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Projectbureau RISMAN, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD); D. van Well-Stam, P. Webbers, R. Visser

 

Samenvatting

Er is er behoefte ontstaan aan een risicoanalyse voor het project A2 Rondweg A2 's-Hertogenbosch. Deze risicoanalyse moet zich geven op de belangrijkste risico's die kunnen leiden tot extra kosten in het project. Daarnaast moet helder hoe deze risico's beheerst kunnen worden en hoe deze risico's gegeven de contractvorm (DB&M) verdeeld kunnen worden (tussen opdrachtgever en opdrachtnemer). Daarnaast is er een behoefte aan een advies over de implementatie van risicomanagement binnen het project. Dit rapport geeft een overzicht van de uitgevoerde risicoanalyse met daarin: -een overzicht van de belangrijkste risico's die kunnen leiden tot extra kosten van het project; -een overzicht van mogelijke beheersmaatregelen voor de belangrijkste risico's. Hierbij is aangegeven of het risico, gegeven het DB&M contract, wel of niet kan worden overgedragen aan een opdrachtnemer en of dit al dan niet wenselijk is; en -een advies op hoofdlijnen over de wijze van implementatie van risicomanagement binnen de projectorganisatie.

 

Annotatie

28 p.
bijl., tab.
Met lit.opg.
PPS-UVS nr.: 3675.A3
Rapportnr.: PBR-A2DB-3-005
Status: definitief

Naar boven