Onderwerp: Bezoek-historie

0,2 promille voor alle bestuurders of alleen voor beginnende bestuurders : een schatting van de verkeersveiligseffecten indien de alcohollimiet teruggebracht wordt naar 0,2 promille voor alle bestuurders of alleen voor beginnende bestuurders bij gelijkblijvend politietoezicht
Publicatiedatum:01-01-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); W.P. Vlakveld

 

Samenvatting

Verslag van een schattingsonderzoek naar het effect op de verkeersveiligheid van een verlaging van het maximaal toegestane promillage alcohol in het bloed van 0,5% naar 0,2% bij gelijkblijvende handhavingsinspanning. Twee scenarios komen aan bod: een limiet van 0,2 promille voor alle bestuurders, en een limiet van 0,2 promille alleen voor beginnende bestuurders (de eerste vijf jaar van het rijbewijsbezit).

 

Annotatie

24 p.
ill
Met lit.opg

Naar boven