Onderwerp: Bezoek-historie

Effectbepaling stremmingen Prinses Irenesluizen
Publicatiedatum:01-06-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Nefkens Advies, Serendipity, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); Piet Nefkens, Peter Kluytenaar, Serge Kats, Gerard de Winter

 

Samenvatting

Presentatie van een onderzoek met als doel het vastleggen van de gevolgen (zowel operationeel als financieel) van de grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan de Prinses Irenesluizen voor de binnenscheepvaart en de daarbij betrokken partijen. Met behulp van de hierbij opgedane kennis wordt tevens beschreven aan de hand van welke parameters voor toekomstige grootschalige onderhoudswerkzaamheden een uitvoeringsscenario kan worden gekozen, dat optimaal rekening houdt met de belangen van beheerders en gebruikers van de vaarweg.

 

Annotatie

40 p.
ill.
Met samenv.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Utrecht (RWS, UT) in overleg met Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer

Naar boven