Onderwerp: Bezoek-historie

Vispassages bij Hagestein en Amerongen
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, [directie Oost-Nederland (RWS, ON)]

 

Samenvatting

Vertelt in het kort hoe de beide vispassages in de Lek bij de stuwcomplexen Hagestein en Amerongen er in 2004 uit komen te zien, zodat vanaf dat jaar de riviertrekvissen weer via de Neder-Rijn hun paaigronden in de bovenloop van de Rijn kunnen bereiken.

 

Annotatie

1 folder (4 p.)
afb.

Naar boven