Onderwerp: Bezoek-historie

De watertoets leeft! : evaluatie van de bekendheid met en toepassing van de watertoets
Publicatiedatum:01-01-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Water (DGW); F. Wagemaker, M. van der Vlist, F. Lindhout, L. Jorna

 

Samenvatting

De huidige evaluatie richt zich op de bekendheid van diverse partijen met de watertoets. Gestart is met een analyse van beschikbare documenten over de toepassing van de watertoets. Daarna volgde een telefonische enquête en is er dieper ingegaan op de ervaringen van partijen door middel van diepte-interviews en workshops. Op deze wijze konden resultaten vanuit de verschillende sporen in onderling perspectief worden beoordeeld.

 

Annotatie

70 p.
fig., tab.
Rapport in opdracht van het Ministerie van verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Water (DGW)

Naar boven