Onderwerp: Bezoek-historie

A2 rondweg 's-Hertogenbosch : aanhaking Rosmalen-Noord (Empel) in knooppunt Empel
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P.L. Uttenbogerd; Witteveen + Bos

 

Samenvatting

Ontwerp en kostenraming voor het knooppunt Empel. Deze notitie beschrijft de ontwerp-uitgangspunten, de beschouwde varianten en het ontwerp van de gekozen variant en geeft het resultaat van de raming van kosten.

 

Annotatie

5 p.
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant (RWS, NB)
Projectcode: Rw5--.3
Status: definitief

Naar boven