Onderwerp: Bezoek-historie

A2 rondweg 's-Hertogenbosch verkeersbeheersingsplan fase 2 : ontwerpnotitie : aanvullende werkzaamheden
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Witteveen& Bos Raadgevende Ingenieurs b.v.

 

Samenvatting

De A2, rondweg?s-Hertogenbosch is een drukke wegverbinding. Als gevolg van de autonome groei van het verkeer zullen de intensiteiten ook de komende jaren blijven stijgen. Zonder aanvullende maatregelen zal de kans op filevorming sterk toenemen. Voor de gehele verbreding van de A2 rondweg ?s-Hertogenbosch, wordt een tracévaststelling en m.e.r. procedure doorlopen. Met de uitvoering van de verbreding van 2x2 naar 4x2 rijstroken zal na het jaar 2000 worden gestart. Teneinde in de tussenliggende periode de vertragingen als gevolg van filevorming te verminderen, door het optimaal benutten van de aanwezige wegcapaciteit, is een Verkeersbeheersingsplan opgesteld. Witteveen+Bos heeft in het kader van het verkeersbeheersingsplan reeds de substandard 2x3 uitgewerkt in een ontwerp en bijbehorende kostenraming. In opdracht van Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant heeft Witteveen+Bos een globaal ontwerp gemaakt van: -een extra strook van knooppunt Empel tot de Maasbrug naast de oostelijke rijbaan; -een local lane van knooppunt Empel tot knooppunt Vught (tijdens de spitsen substandard 2x3) in combinatie met een snelheidsregime per rijstrook, bijvoorbeeld 90 ? 70 ?50; -reconstructie van de A59-west (Maasroute) om terugslag als gevolg van rijbaandosering te voorkomen; -reconstructie van de aansluitingen Rosmalen, Veghel en ?s-Hertogenbosch-zuid om terugslag en blokkades als gevolg van toeritdosering te voorkomen; en -koppeling van de local-lane en de extra strook ter plaatse van de oostelijke rijbaan tussen aansluiting Rosmalen en de knooppunt Empel. Met behulp van dit ontwerp kan worden onderzocht of deze oplossingen als tijdelijke maatregel technisch, financieel en procedureel haalbaar is. De ontwerpen dienen een eerste beeld te geven van hoe de bovengenoemde oplossingen eruit zou kunnen zien en van de bijbehorende ruimtelijke en technische consequenties, en dienen tevens de basis te zijn voor een globale kostenraming.

 

Annotatie

14 p.
bijl., tab.
Losse bijl.:Kostenraming verkeersbeheersingsplan fase 2 : aanvullende werkzaamheden
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant (RWS, NB)
Projectcode: Rw500.6
Status: definitief

Naar boven