Onderwerp: Bezoek-historie

A2 rondweg 's-Hertogenbosch ontwerp substanard 2x3 : ontwerpnotitie
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Witteveen& Bos Raadgevende Ingenieurs b.v.

 

Samenvatting

De A2, rondweg?s-Hertogenbosch is een drukke wegverbinding. Als gevolg van de autonome groei van het verkeer zullen de intensiteiten ook de komende jaren blijven stijgen. Zonder aanvullende maatregelen zal de kans op filevorming sterk toenemen. Voor de gehele verbreding van de A2 rondweg ?s-Hertogenbosch, wordt een tracévaststelling en m.e.r. procedure doorlopen. Met de uitvoering van de verbreding van 2x2 naar 4x2 rijstroken zal na het jaar 2000 worden gestart. Teneinde in de tussenliggende periode de vertragingen als gevolg van filevorming te verminderen, door het optimaal benutten van de aanwezige wegcapaciteit, is een Verkeersbeheersingsplan opgesteld. Op basis van dat plan is nu besloten tot de uitwerking van het zogenaamde optimalisatieplan. Witteveen+Bos heeft enkele varianten uitgewerkt in een ontwerp en een bijbehorende kostenraming, zoals onder meer de substandard 2x3 en de local lane. In opdracht van Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant heeft Witteveen+Bos een Globaal ontwerp van de substandard 2x3 ten behoeve van het Verkeersbeheersingsplan. Met behulp van dit ontwerp kan worden onderzocht of een substanard 2x3 als tijdelijke maatregel technisch, financieel en procedureel haalbaar is. Het ontwerp dient een eerste beeld te geven van hoe het optimalisatieplan eruit zou kunnen zien en van de bijbehorende ruimtelijke en technische consequenties, en dient tevens de basis te zijn voor een globale kostenraming.

 

Annotatie

9 p.
Losse bijl.:Kostenraming A2 substandard 2x3
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant (RWS, NB)
Projectcode: Rw500.4
Status: definitief

Naar boven