Onderwerp: Bezoek-historie

Ecologie van de zandige kust : het voorkomen van benthische macrofauna en meiofauna in relatie tot versteiling van de kust
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); Saskia Mulder

 

Samenvatting

Doel van het onderzoek is het vergaren van kennis over de ecologie van de zandige kust om in de toekomst uitspraken te kunnen doen over de eventuele effecten van onder andere versteiling van de kust, kustverdediging en andere humane activiteiten op de fauna van de kustzone. Voor het onderzoek naar effecten van versteiling van de kust op de benthische macrofauna en meiofauna zijn drie stranden, die van elkaar verschillen in hellingshoek en mate van geëxponeerdheid, met elkaar vergeleken. Daarnaast is ook een vergelijking gemaakt tussen de locaties binnen een raai om het voorkomen van macrofauna soorten en meiofauna groepen aan te kunnen tonen. Beide vergelijkingen zijn gemaakt op basis van de abundantie en de diversiteit van de fauna.

 

Annotatie

74 p.
bijl., ill.
Werkdocument RIKZ/OS/2000.617X
Digitaal document 1.5 Mb
Onderzoeksverslag in het kader van een afstudeerstage
Met lit opg.
Met samenv. in het Engels

Naar boven