Onderwerp: Bezoek-historie

Kwaliteit Rijkswegennet
Publicatiedatum:01-01-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), Hoofdafdeling Infrastructuur, Milieumaatregelen (IM), Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV), Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Hoofdkantoor van de Waterstaat (RWS, HKW); M.R. Mulder, J.G. de Vries, J. Rienstra

 

Samenvatting

Op nationaal niveau is behoefte aan een betrouwbaar inzicht in knelpunten op het Rijkswegennet. het hoofdkantoor van de Rijkswaterstaat heeft opdracht gegeven aan de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) en de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) om de kwaliteit te inventariseren voor de aspecten bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

 

Naar boven