Onderwerp: Bezoek-historie

OSPAR neemt het op voor soorten en habitats
Publicatiedatum:01-01-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Samenvatting

Een gesprek met Carine van Zwol, werkzaam als senior adviseur bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ) en Els de Wit, leider van de Nederlandse OSPAR-delegatie. Ze vertellen over het opstellen van een lijst van te beschermen soorten en habitats in het OSPAR-gebied. Op de lijst staan ongewervelde dieren (invertebraten), vogels, vissen, reptielen, zeezoogdieren en habitats.

 

Annotatie

ill.
Digitaal document 3.2 Mb

Naar boven