Onderwerp: Bezoek-historie

Overzicht van de Zeeuwsche hoofdwaterkeeringen
Publicatiedatum:01-01-1946

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R.A. Kuin, H.J. Stroband

 

Samenvatting

Onderzoekt de verhouding tussen de huidige dijkhoogten in Zeeland en een stormvloed van een hoogte zoals de Stormvloedcommissie meent te moeten verwachten. Geeft een overzicht van de stormvloedstanden voor de peilstations, de te verwachten golfoploop en de tekorten in de dijkhoogten.

 

Annotatie

85 p.
bijl., tab.
In opdracht van Rijkswaterstaat

Naar boven