Onderwerp: Bezoek-historie

Overwegingen bij de aanbeveling om niet over te gaan tot afsluiting van de Oude Maas
Publicatiedatum:01-01-1968

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Rijkswaterstaat

 

Samenvatting

Met 4 bijlagen, waarvan 3 en 4 onderverdeeld in a en b. Bevat ontwikkelingen die destijds van invloed zijn geweest op de verziltingstoestand op de Nieuwe Waterweg, de Nieuwe Maas en de Oude Maas, een analyse van de verziltingsproblematiek op deze waterwegen en inzichten inzake het verziltingsmechanisme op getijrivieren en kanalen.

 

Annotatie

15 p.
fig., tab.

Naar boven