Onderwerp: Bezoek-historie

Ondergronds overwegen : eindrapport
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Stuurgroep Ondergrondse Vervoers-Infrastructuur (SOVI)

 

Samenvatting

Onderzoek naar de implicaties van ondergronds bouwen. Technische mogelijkheden en complicaties, de gevolgen voor het milieu, beslag op de fysieke ruimte, de financiële aspecten, de economische consequenties en de procedurele problemen zijn doorgelicht en met elkaar in verband gebracht. Aan de hand van drie voorbeelden (de mogelijke spoorverdubbeling in Delft, een eventuele kruising van de Hogesnelheidslijn (HSL) en de A4 bij Leiderdorp en de passage van de Betuweroute door de Sophiapolder) is de studie verricht. Voor elke situatie zijn meerdere oplossingen uitgewerkt met tenminste één bovengrondse en één ondergrondse variant. In de discussie over ondergronds versus bovengronds speelt het kosten-aspect een overheersende rol. Behandelt ook de vraag hoe men ervoor kan zorgen dat ondergrondse oplossingen bij de politieke besluitvorming voldoende tot hun recht komen.

 

Annotatie

110 p.
ill., tab., graf., bijl. ; 27 cm
Projectleiders : J.C. Slagter en H.M. Schroten. - Met samenv.

Naar boven