Onderwerp: Bezoek-historie

Nota inzake het onderzoek naar de mogelijkheid tot handhaven van de oestercultuur in het Deltagebied na het gereedkomen van de afsluitingswerken van het Deltaplan
Publicatiedatum:01-01-1963

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Rijkswaterstaat, Deltadienst

 

Annotatie

8 p.
bijl., graf.

Naar boven