Onderwerp: Bezoek-historie

Nota betreffende de bemoeienis der regeering met den waterstaat, en bepaaldelijk met de - ingeval van hoogwater in het algemeen en van hoog opperwater op onze rivieren in het bijzonder - te nemen maatregelen tot het verdedigen der waterkeeringen en bij bezwijken daarvan tot het tegengaan en het beperken van de gevolgen eener overstrooming
Publicatiedatum:01-01-1926

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Waterstaat

 

Annotatie

35 p.
Behoort bij brief van den Minister van Waterstaat van Februari 1926, no. 291, afd. Waterstaat T

Naar boven