Onderwerp: Bezoek-historie

Normeringssysteem voorzieningsniveau treindienst (NVT)
Publicatiedatum:01-01-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

opgesteld in samenwerking tussen Nederlandse Spoorwegen (NS) en (Ministerie van Verkeer en Waterstaat), Directoraat-Generaal van het Verkeer (DGV)

 

Samenvatting

Beschrijft het Normeringssysteem Voorzieningsniveau Treindienst (NVT) opgesteld door de Nederlandse Spoorwegen (NS) en het Directoraat-Generaal van het Verkeer (DGV). Doel is het vervoersaanbod zo objectief en evenwichtig mogelijk te verdelen over het landelijk spoorwegnet, teneinde vervoersdiensten te waarborgen die redelijk frequent zijn en tevens een verantwoorde verhouding tussen opbrengsten en kosten vertonen. Uitgegaan wordt van een dienstregeling en plaatsaanbod gebaseerd op de vervoersvraag.

 

Annotatie

15 p.
tab. ; 30 cm

Naar boven