Onderwerp: Bezoek-historie

Normeringssysteem Voorzieningenniveau Streekvervoer (NVS)
Publicatiedatum:01-01-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

publ. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal voor het Vervoer

 

Samenvatting

Bevat de regels over de afstemming en vergoeding van het aanbod van interlokaal openbaar vervoer op het gebruik van dit vervoer.

 

Annotatie

14 p. - 30 cm

Naar boven