Onderwerp: Bezoek-historie

Noordzee : actie en beleid
Publicatiedatum:01-01-1984

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Interdepartementale Coördinatiecommissie voor Noordzeeaangelegenheden (ICONA); met medew. van de Directie Voorlichting, Documentatie en Bibliotheek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 

Samenvatting

Geeft een overzicht van de activiteiten op de Noordzee (scheepvaart, visserij, energiewinning, landwinning, recreatie, militaire oefeningen, wetenschappelijk onderzoek) en de wijze waarop de Nederlandse overheid die activiteiten bestuurlijk tracht te reguleren. Vervolgens wordt ingegaan op de economische, ruimtelijke, milieu, sociaal-culturele, bestuurlijke en internationale aspecten van het Noordzeebeleid.

 

Annotatie

20 p.
foto's
Ook verschenen in het Engels o.d.t. : North Sea - action and policy

Naar boven