Onderwerp: Bezoek-historie

Naar een klantgericht taxivervoer - populaire samenvatting : kabinetsstandpunt
Publicatiedatum:13-12-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal voor het Vervoer

 

Samenvatting

Schetst het perspectief van het taxivervoer voor de komende 7 jaar. Speerpunt is meer concurrentie en marktwerking. Voorgestelde beleidsmaatregelen betreffen minder regels, ondersteuning, betere controle en handhaving.

 

Annotatie

11 p.

Naar boven