Onderwerp: Bezoek-historie

De mobiliteitsontwikkeling tot 1991 en 2000 bij verschillende ekonomische scenario's
Publicatiedatum:01-01-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

E.J. Verroen en M.F.A.M. van Maarseveen; publ. Verkeers- en Vervoersgroep TNO

 

Samenvatting

Doet verslag van de vooruitberekeningen tot jaren 1991 en 2000, die in opdracht van de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat door de Verkeers- en Vervoersgroep TNO zijn uitgevoerd met behulp van het prognosemodel "de Mobiliteitsverkenner". Hoewel het model specifiek is opgezet voor korte termijn prognoses, behoort ook toepassing van het model op de wat langere termijn tot de mogelijkheden. De resultaten van de vooruitberekeningen dragen dan evenwel een indikatief karakter.. (Zie voor aangevulde versie Z13-c51,2)

 

Annotatie

41 p.
tab., fig., bijl. ; 30 cm.
Lit. opg. - Rapport 86/VVG/03. - Opdrachtgever Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat (RWS, DVK), Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Naar boven