Onderwerp: Bezoek-historie

Rapport Afvoer zijbeken en overlaten Maas dec. 1952
Publicatiedatum:01-01-1953

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P.J. Wemelsfelder

 

Samenvatting

De afvoermetingen van debeken zouden dienen om een inzicht te verkrijgen in de zijdelingse toevoer op de Maas bij hoogwater. De capaciteitsmetingen van de overlaten is wenselijk om een eerste inzicht te verkrijgen in de waterhoeveelheid, die deze overlaten bij hoge Maasstanden te verwerken krijgen, teneinde de relatie vast te stellen t.o.v. de gehele Maasafvoer tijdens hoogwaterperioden.

 

Annotatie

8, 11 p.
ill., graf.
RWS, -rapporten

Naar boven