Onderwerp: Bezoek-historie

Praktische uitwerking van ecotopen vanaf luchtfoto's (Friese westkust, Volkerak-Zoommeer en de Ijssel) : Op basis van true colour en false-colour luchtfoto's 1989-1993-1994
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Rijkswaterstaat; Meetkundige Dienst; [samenstellers J.A.M. van Dongen, H. Koppejan]

 

Annotatie

15 p. ; XII
ill., tab. (+ 3 losse kaartjes)
MDGAT-R-9542
MD-GAT-1995-42

Naar boven