Onderwerp: Bezoek-historie

Naar een ecotopensysteem zoute wateren Nederland
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); R.J. Leewis, N. Dankers, D.J. de Jong

 

Annotatie

19 p.
ill.
(BEON rapport ; 98-11)
RIVM rapport 733008005
Digitaal document 1.4 Mb
BEON = Beleidsgericht Ecologisch Onderzoek Noordzee / Waddenzee
Verschenen in het kader van het project kartering van habitats/ecotopen in de Nederlandse zoute wateren
Met lit. opg.
ISSN 09246576

Naar boven