Onderwerp: Bezoek-historie

Naar ecologische kaarten van de Waddenzee
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO); Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); D.J. de Jong, N. Dankers, R.J. Leewis

 

Annotatie

25 p.
ill.
(BEON rapport ; 98-13)
BEON = Beleidsgericht Ecologisch Onderzoek Noordzee / Waddenzee
Verschenen in het kader van het project kartering van habitats/ecotopen in de Nederlandse zoute wateren
Met lit. opg.
ISSN 09246576

Naar boven