Onderwerp: Bezoek-historie

"Kwaliteitsslag binnen de Bouwdienst Rijkswaterstaat" : versie, bestemd voor het management van de Bouwdienst
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD); Jan Bijkerk

 

Samenvatting

De doelstelling van de Bouwdienst in het kader van "kwaliteit" is per 1-1-97 een certificeerbaar kwaliteitssysteem, volgens NEN-ISO, geimplementeerd te hebben. In vervolg op onderzoek in 1994 t.b.v. het tussencolloquium wordt in dit rapport de verdere uitwerking uitgevoerd en is de eindrapportage van het totale onderzoek. Is specifiek gericht op een aantal te verbeteren punten ten aanzien van de projectbeheersing, de beheerssystemen en de "betrokkenheid" van de projectmedewerkers van de Bouwdienst, kernzaken die van grote invloed zijn op het welslagen van de doelstelling.

 

Annotatie

63 p.
bijl., fig., tab.
MBA-studie "Projectmanagement in de bouw" aan de TSM-Business School te Enschede
Met lit.opg.
NIET UITLEENBAAR AAN DERDEN

Naar boven