Onderwerp: Bezoek-historie

"Kwaliteitsslag binnen de Bouwdienst Rijkswaterstaat"
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD); Jan Bijkerk

 

Samenvatting

Bevat een verslag van het onderzoek dat specifiek is gericht op een aantal te verbeteren punten ten aanzien van de projectbeheersing, de beheerssystemen en de "betrokkenheid" van de projectmedewerkers van de Bouwdienst, kernzaken die van grote invloed zijn op het welslagen van de doelstelling nl.: per 1 januari 1997 een certificeerbaar kwaliteitssysteem, volgens NEN-ISO 9001, geimplementeerd te hebben.

 

Annotatie

46 p.
fig., bijl.
MBA-studie "Projectmanagement in de bouw" aan de TSM-Bussiness School te Enschede
Eindcolloquium PMBA2

Naar boven