Onderwerp: Bezoek-historie

Interpretatie monitoring baggerproevendepot Ketelmeer : evaluatierapport
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD), Projectbureau Depotbouw; H.P. Laboyrie, N.A.M. v/d/ Wollenberg

 

Samenvatting

In opdracht van Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied voert Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde een beheer- en monitoringprogramma uit voor een tijdelijk baggerproevendepot in het Ketelmeer. Hierbij worden metingen uitgevoerd ten behoeve van correct beheer en monitoring conform de vergunningen. Ook worden er metingen gedaan om ervaring op te doen met het definitieve depot. Met name dienen het model FSCONBAG en het door de Werkgroep Referentie Ontwerp (WRO) ontwikkelde waterkwaliteitsmodel te worden getoetst.

 

Annotatie

31 p.
ill.
In opdr. van Dienst Weg- en waterbouwkunde
Definitief
Reg.nr.: PDB.PIMK-4-96001
Met lit.opg. : p. 30

Naar boven