Onderwerp: Bezoek-historie

Constructief voorontwerp compenserende maatregelen Waal : COVW-II
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD), Hoofdafdeling Waterbouw (WB), Afdeling Natte Waterbouw; M. Franssen

 

Samenvatting

Het Waalproject beoogt door middel van rivierkundige maatregelen in de Waal een vaarwegprofiel van minimaal 170 * 2,80 bij OLR te realiseren. Gaat in op een aantal typische compenserende maatregelen t.w. het aanleggen van nevengeulen (hoofdstuk 2), het verlagen of verwijderen van kaden (hoofdstuk 3), het verlagen van de oevers, winterbedverlaging en het afgraven van (gedeelten van) hoogwatervrije terreinen (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 komen de hoeveelheden en kosten van de diverse locale maatregelen aan de orde.

 

Annotatie

34 p.
tab., bijl.
Projectnr.: WB 942
Kenmerk: COVWII-R-96054
Definitief

Naar boven