Onderwerp: Bezoek-historie

Chemie en mineralogie van grondstoffen voor hoge-sterkte beton
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.A.T.M. Broekmans; Nebest

 

Samenvatting

Onderzoek uitgevoerd aan grondstoffen voorbestemd voor gebruik in hoge-sterkte beton van klasse B85 voor een nieuw uit te voeren brug te Burgerveen. Aanleiding van het onderzoek waren de recente negatieve ervaringen met aantasting van betonconstructies door alkali-silica reactie, en tevens de relatieve onbekendheid alsmede het gebrek aan lange-termijn ervaring met de duurzaamheid van hoge-sterkte beton. Conclusie is dat het uiteindelijke beton niet vatbaar is voor een schadelijke alkali-silica reactie, mits correct en met adequate aandacht uitgevoerd.

 

Annotatie

67 p.
foto's, bijl.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS), Bouwdienst Rijkswaterstaat (BD)
Met lit.opg. : p. 66-67
Rapportnr.: C1264-13

Naar boven