Onderwerp: Bezoek-historie

Berekening van de afvoer van spuisluizen met behulp van een rekenmodel
Publicatiedatum:01-01-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory]; in samenw. met Toegepast Onderzoek Waterstaat (TOW); [door E.A. van Kleef

 

Annotatie

25 [32] p.
ill., bijl.
(Rapport / WL ; R2125 / Q331)
(Rapport / TOW ; C 46)
Met lit.opg.
Verslag onderzoek
In opdracht van: Rijkswaterstaat, Directie Sluizen en Stuwen

Naar boven