Onderwerp: Bezoek-historie

Beheer en monitoring Ketelmeer : draaiboek meetsessie I
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD), Projectbureau Depotbouw; A.K.J. van der Laan

 

Samenvatting

Geeft aan op welke wijze, op welk moment, door wie en hoe de in het Meetplan tijdelijk depot Ketelmeer aangegeven metingen in het kader van beheer en monitoring Ketelmeer worden uitgevoerd. Heeft alleen betrekking op meetsessie I welke wordt uitgevoerdaan het begin van de vulfase van het tijdelijk depot.

 

Annotatie

31 p.
bijl.
In opdr. van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie IJsselmeergebied
Reg.nr.: PDB.PBMK-4-96169
Versie 4
Definitief

Naar boven