Onderwerp: Bezoek-historie

Baggerspeciestortplaats IJmeergebied fase 1 : achtergrondrapport geohydrologie
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD), Advies- en Kenniscentrum Waterbodems: Uitvoering (WAU); A. Bieheuvel

 

Samenvatting

Geeft inzicht in de geohydrologische situatie in het IJmeergebied ter onderbouwing van de zoektocht naar een geschikte locatie voor het bergen van baggerspecie binnen dit gebied. In hoofdstuk 2 wordt de gebruikte methode uitgewerkt, gevolgd door een beschrijving van de geohydrologische aspecten in hoofdstuk 3. Verspreiding van verontreinigingen vanuit een depot is in hoofdstuk 4 vermeld. In hoofdstuk 5 wordt een indeling gemaakt van het zoekgebied dat het meest geschikt is voor het inrichten van een speciedepot en een gebied dat minder geschikt is hiervoor.

 

Annotatie

41 p.
ill.
Wordt niet uitgeleend aan derden!
Documentnr.: PDB.PMBY-4-96027
Definitief
Met lit.opg. : p. 39-41

Naar boven