Onderwerp: Bezoek-historie

Baggerspeciestortplaats IJmeergebied : projectnota en milieu-effectrapport : deel1: specieaanbod en locatiekeuze#ontwerp
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H. Laagland : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD), Advies- en Kenniscentrum Waterbodems: Uitvoering (WAU)

 

Samenvatting

In het baggerspecieplan van de provincie Noord-Holland is vastgesteld dat een grootschalige stortplaats zal worden aangelegd in het IJmeer. Deze stortplaats krijgt de vorm van een eiland of een atol. In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op het beleidskader waarmee rekening dient te worden gehouden bij de realisering. In hoofdstuk 3 volgt een uitwerking van het aanbod van baggerspecie waarmee rekening moet worden gehouden. Het resterende deel van het rapport gaat over het locatie-onderzoek.

 

Annotatie

135 p.
ill.
Wordt niet uitgeleend aan derden!
Op initiatief van Rijkswaterstaat directies Noord-Holland en IJsselmeergebied
Documentnr.: WAU.PMBY-4-96042
Definitief

Naar boven