Onderwerp: Bezoek-historie

Baggerspeciedepot Hollandsch Diep ontwerp en bestek Compartiment I : depotontwerp
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswatertstaat (RWS, BD), Projectbureau Depotbouw

 

Samenvatting

Geeft een overzicht van het ontwerp van Compartiment I van het baggerspeciedepot Hollandsch Diep. Presenteert het depot in hoofdlijnen en een samenvatting van de ontwerpaspecten en keuzes, die in andere nota's meer uitgebreid worden behandeld. De beschrijving van het ontwerp is een weergave van de stand van zaken per december 1996 Als gevolg van de beslissing van de Raad van State op 19 december 1996 tot vernietiging van de WVO- en WM-vergunningen is het project voortijdig afgebroken.

 

Annotatie

139 p.
fig., tab.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland
Definitief
Versie 2
Reg.nr.: PDB.PHD1-4-96537
Met lit.opg. : p. 133-137
Met losse bijlage (tekeningen)

Naar boven