Onderwerp: Bezoek-historie

Baggerspeciebergingslocatie Ketelmeergebied : depotontwerp
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD), Projectbureau Depotbouw; D.J. Kevelam, D. Heineke

 

Samenvatting

De baggerspeciebergingslocatie in de vorm van een eiland wordt in het midden van het Ketelmeer gesitueerd, juist ten westen van de lijn Ketelhaven-Schokkerhaven. Het eigenlijke speciebergingsdepot, met een nuttige inhoud van circa 23 miljoen m3, bestaat uit een circa 45 meter diepe put, omgeven door een circelvormige ringdijk met een kruinhoogte van NAP +10,0 m en een diameter van circa 1 km op waterbodemniveau. De dijken worden opgebouwd met zand dat uit de te graven put vrijkomt. Het depot is aan de zuidzijde voorzien van een werkterrein en een werkhaven ten behoeve van exploitatie en beheer. Met de vrijkomende grond wordt aan de noord-, oost- en zuidoostzijde van het depot bovendien een natuur- en recreatiegebied aangelegd. Overtollige grond komt ter beschikking voor de zandmarkt, infrastructurele projecten in de regio, alsmede voor andere eventueel gelijktijdig uit te voeren projecten (b.v. "Natuurontwikkeling IJsselmonding").

 

Annotatie

95 p.
fig., tab.
In opdr. van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied
Definitief
Reg.nr.: PDB.PKE-4-95073

Naar boven