Onderwerp: Bezoek-historie

Baggerspeciebergingslocatie IJsseloog - beheer en monitoring : beheers- en controleplan vulgraad
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (RWS, AKWA); I.M. Hergarden, L.P.M. Linssen, M. Pehlig

 

Samenvatting

Prognose van het verloop van het specieniveau in de tijd (de vulgraad). Voor de analyse is gebruik gemaakt van het programma FSCONBAG, dat door Grondmechanica Delft is ontwikkeld in opdracht van de DWW. De specie parameters zijn ontleend aan de uitgangspunten die in de MER zijn gehanteerd en verwerkt volgens de geactualiseerde Hydex-(interpolatie)methode. Daarnaast zijn de slibkarakteristieken in beschouwing genomen zij zijn vastgesteld voor de specie in het tijdelijk depot in het Ketelmeer. Prognose van de hoeveelheid water die vrijkomt bij de consolidatie. Vaststellen van de parameters die van belang zijn voor het beheer en de monitoring van de vulgraad (toetsingskader) Bepaling van de methoden voor meting en monitoring van de parameters. Raming van kosten van meetmiddelen.

 

Annotatie

25 p.
tab., fig., graf.
Reg.nr. WAU.PBMK-4-97232
Definitief

Naar boven