Onderwerp: Bezoek-historie

Afgedamde Maas : keersluis en brug Heusdensch kanaal
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD), Hoofdafdeling Natte Infrastructuur (NI); projectleider P.J.M. Oud

 

Samenvatting

Beslisdocument ter verkrijging van goedkeuring voor het doen uitvoeren van het definitieve ontwerp en de bouw van een keersluis, in combinatie met een brug, in het Heusdensch kanaal.

 

Annotatie

15 p.
bijl.
Beslisdocument projectopdracht
Codenr.: AMH-DA-002
Principalen: Polderdistrict Groot Maas en Waal; Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland
Definitief

Naar boven