Onderwerp: Bezoek-historie

Advies aanpassing pompinstallaties en aflaatwerken sluizen Twenthekanalen
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD); A. van Heekeren

 

Samenvatting

Advies op verzoek van de voormalige directie Overijssel van Rijkswaterstaat met betrekking tot de pompinstallaties en de aflaatwerken bij de sluizen Eefde, Delden en Hengelo. Geeft uitgaande van de huidige problemen en te voorziene ontwikkelingen zodanige maatregelen aan, dat tenminste de komende twintig jaar een doelmatige waterhuishouding op de Twenthekanalen in stand kan worden gehouden. Maakt voor een aantal haalbare maatregelen duidelijk welke consequenties en effecten daaraan verbonden zijn, zodat op basis daarvan een verantwoorde besluitvorming bij de keuze van te nemen maatregelen mogelijk is.

 

Annotatie

75 p.
tab., foto's, fig.
Documentnr.: APAST-R-95.092
Projectnr.: PBMS 1474
Definitief
Met lit.opg. : p. 67-68

Naar boven