Onderwerp: Bezoek-historie

Verkeer en vervoer in Gelderland en Overijssel ....
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON); [samenstelling K. ter Horst, A.J.P. van Liere en D. Santema; Provincie Overijssel; Provincie Gelderland]

 

Samenvatting

Geeft een jaarlijks statistisch overzicht op het gebied van bevolking/werkgelegenheid, personenvervoer, bereikbaarheid, goederenvervoer, wegennet, verkeersveiligheid, milieu, carpooling, taxivervoer en snelheid voorzover het de provincies Gelderland en Overijssel betreft.

 

Annotatie

In opdracht van de Provincie Overijssel, afdeling Verkeer en Vervoer, de Provincie Gelderland dienst Wegen, Verkeer en Vervoer, afdeling Verkeer en Vervoer en Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland, afdeling Beheer en Verkeer
AANWEZIG: 1994- (ON)

Naar boven