Onderwerp: Bezoek-historie

Zorg voor wegen en water : nu en later
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON)

 

Samenvatting

Schetst in grote lijnen de organisatie van Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland, de interne taakverdeling en lopende en op handen zijnde projecten in het beheersgebied, de provincies Gelderland en Overijssel.

 

Annotatie

1 folder
afb., fig., foto's

Naar boven