Onderwerp: Bezoek-historie

De WVG een alternatief voor het oude OV? : een onderzoek in opdracht van Directie Oost-Nederland van Rijkswaterstaat
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Technische Universiteit Delft (TUD), Faculteit Civiele Techniek, Vakgroep Infrastructuur, Sectie Infrastructuurplanning; E. de Boer...[et al.]

 

Samenvatting

Onderzocht is in de provincie Gelderland hoe het bedieningsniveau van het openbaar vervoer zich op het platteland ontwikkelde en in hoeverre het WVG(=Wet Voorzieningen Gehandicapten)-vervoer eventuele lacunes aanvult of zou kunnen aanvullen. Het spits zich toe tot alle woonkernen met meer dan 400 inwoners m.u.v. de 3 grote steden. Geconcludeerd wordt dat het aanbod aan openbaar busvervoer er de laatste jaren in de marge van tijd en ruimte op achteruit is gegaan en dat de WVG nieuwe mogelijkheden biedt op het platteland. Er zijn door streekvervoerders en gemeenten initiatieven ontplooid, waarbij de aangeboden vervoersystemen een grote bedieningskwaliteit bieden (langere periode, meer vertrekmogelijkheden en betere service). Er is op regionaal gebied geenszins sprake van een uniform vervoerssysteem, hetgeen nadelig is voor de efficiëntie van het vervoer.

 

Annotatie

73 p.
bijl., fig., tab.
Het onderzoek is namens Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland (RWS, ON) begeleid door J. Harmsen en W. Michel
Met lit.opg.

Naar boven