Onderwerp: Bezoek-historie

Wilgen als oeverbescherming in kribvakken
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Dorst, C.J.

 

Annotatie

166 p.
afb., graf., tab.
Afstudeerrapport Technische Universiteit Delft (TUD), Faculteit der Civiele Techniek, Vakgroep Waterbouwkunde
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)
Met lit.opg.

Naar boven