Onderwerp: Bezoek-historie

Waar een Waal is, is een (vaar)weg : projectnota Waal#verdieping en verbreding van de vaarweg tussen de Pannerdensche Kop en Zaltbommel
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON)]

 

Samenvatting

In deze nota zijn een aantal alternatieve maatregelpakketten ontwikkeld voor de wijze waarop de verbreding en verdieping van de Waal vorm kan krijgen. Na een verkenning van het project en het benoemen van de uitgangspunten zijn drie alternatieven uitgewerkt: een scheepvaartalternatief, een gebruiksruimte/milieuvriendelijk-alternatief en een economisch alternatief. De belangrijkste effecten van de alternatieven zijn bepaald en beschreven. Vanwege de verschillende invalshoeken van waaruit de alternatieven zijn samengesteld ontstaat een goed overzicht van de mogelijkheden en wordt de basis geleverd voor de ontwikkeling van een voorkeursalternatief, dat vervolgens nader is ingevuld en waarvan de effecten zijn beschreven.

 

Annotatie

109 p.
bijl., fig. tab.
Met lit.opg.
Nr. B-KS-96015 versie 3.0 (W-KS-96070)

Naar boven