Onderwerp: Bezoek-historie

Waalbocht Nijmegen : stromingsweerstand vaste laag
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL)

 

Samenvatting

Beschrijving van het analyse-onderzoek van stromingsweerstandsmetingen welke uitgevoerd zijn in de Waalbocht te Nijmegen, welke tussen 1986 en 1988 verbeterd is middels de aanleg van een vaste laag. Deze laag diende de voor de scheepvaart benodigde vaargeulbreedte te vergroten. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het project bochtverbetering Sint Andries; de aanleg van een vaste laag wordt ook hier overwogen. Het nader analyseren van de meetgegevens geeft aan, dat de weerstand van de vaste laag, die uit stromingsberekening volgt, hoger is dan die uit eerdere meetgegevens valt af te leiden. Voor de vaste laag te Nijmegen kan worden gconcludeerd dat de opstuwing 5 cm bedraagt.

 

Annotatie

I-III, 11, [21] p.
Met bijl., fig., tab. ; 30 cm
Met floppy-disk
Q 1806. - Met lit. opg. - In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Gelderland (RWS, GL)

Naar boven