Onderwerp: Bezoek-historie

De Waal bij St. Andries : vaarwegverbetering door aanbrengen vaste laag
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL)

 

Samenvatting

In het kader van het project Hoofdtransportas Waal-Rijn geeft dit rapport de resultaten weer van aanvullende RIVCOM-berekeningen voor een tweetal varianten inzake het onderzoek naar mogelijkheden voor het aanbrengen van een vaste laag in de Waalbocht bij St. Andries. De onderzochte varianten betroffen het aanbrengen van een versmalde en een verkorte vaste bodemlaag.

 

Annotatie

II, 12 p.
fig., tab.
Q1978
Met lit.opg.
Omslagtitel: De Waal bij St. Andries : vaarwegverbetering door aanbrengen vaste laag : aanvullende RIVCOM-berekeningen
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Gelderland (RWS, GL)

Naar boven