Onderwerp: Bezoek-historie

Veiligheidsmodel Didam - Zevenaar
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Goudappel Coffeng

 

Samenvatting

Met behulp van het programma APROPOS (= Analyse, PROgnose en Presentatie v.d. Onveiligheid van Structuren) is, als experiment, dit veiligheidsmodel voor Didam-Zevenaar ontwikkeld om de veiligheidseffecten te kunnen prognotiseren van alle mogelijke maatregelen ten aanzien van het autoverkeer om zodoende te kunnen beoordelen wat efficiënte structuren en maatregelen zijn in een gegeven situatie. Er wordt onderscheidt gemaakt naar auto- en fietsongevallen, waarbij de onveiligheid wordt gemoddeleerd op het niveau van kruispunten, wegvakken en gebieden. Door verkeersplannen door te rekenen met dit model is er inzicht verkregen in aard en omvang van de verschuivingen van de onveiligheid, zodat een meest verkeersveilige variant ontwikkeld kan worden.

 

Annotatie

21 p.
ill.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON)

Naar boven