Onderwerp: Bezoek-historie

Veilig naar school van Aalten tot Zutphen : een beoordeling van verkeers- en vervoerseffecten bij schaalvergroting in het basisonderwijs in de Gelderse Achterhoek
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

L. Molenkamp; TU Delft, Faculteit der Civiele Techniek, Vakgroep Infrastructuur, Sectie Infrastructuurplanning

 

Annotatie

96 p.
bijl., fig., tab.
Met lit.opg.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Gelderland (RWS, GL)
Studiebegeleiding namens RWS, GL: Leo Postma

Naar boven