Onderwerp: Bezoek-historie

Varianten bermbeheer : rationeel wegonderhoud#onderhoudsvarianten in het bermbeheer uitgewerkt voor een wegvak van rijksweg 50 (km 143,520 - km 147,560)
Publicatiedatum:01-01-1985

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat RWS), Projectgroep Bermen

 

Annotatie

29 p.
bijl., tab., tek.
Samenstelling Projectgroep Bermen (per 31-12-1984): W.A. ter Laak (voorz.)( RWS dir. Friesland), J. van der Sluijs, W.M.T. Polderman en C.F. van der Watering (RWS, DWW), J. van Eerde (RWS, GL), H. Molenaar (RWS, ZH), H.J. Wijs (RWS, ZL), H.J. van de Wolfshaar (RWS, NB)
Met medewerking van: C. van Duijvenbode en A.L.M. Woltering (RWS, GL)

Naar boven