Onderwerp: Bezoek-historie

Uitwijkhaven Weurt : kiezen uit drie alternatieven#een uitwijkhaven in het Weurtse grindgat#drie inrichtings-alternatieven#inspraakreacties van harte welkom
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[samenst. en red. Arcadis Heidemij Advies; Tekstbureau Rinke Berkenbosch]

 

Samenvatting

Geeft in woord en beeld de hoofdzaken weer uit de projectnota/mer uitwijkhaven Weurt betreffende de drie inrichtings-alternatieven voor deze te realiseren haven langs de Waal. Gaat in op de vraag waarom deze haven noodzakelijk is en licht de lokatiekeuze toe, beschrijft de drie alternatieven en vergelijkt deze met elkaar en gaat tot slot in op de inspraakronde welke op 12 januari 1998 begint en de vervolgstappen.

 

Annotatie

11 p.
afb., foto's

Naar boven